Colofon

Fotografie: Fons Strijbosch, Uden

Illustraties: Fee Overbeeke, Utrecht

Logo: Sluisdesign, Meindert Sluis, Stramproy

Webontwerp: Ojo Communications, Justin Norman, Beek en Donk

 

Copyright

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen behalve voor privé gebruik niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u om toestemming vragen.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stel ik het op prijs als u dit aan mij meldt. U mag dan een spoedige reactie van me verwachten. 

Mechteld van der Vleuten Brugakker 1315 3704 WE Zeist M 06-51698188 E mail@mechteld.nl KvK KvK Utrecht 30214628