Profiel

In mei 2009 heb ik de universitaire studie Nederlands Recht afgerond met een scriptie over de knelpunten voor woningcorporaties in het appartementsrecht. Al snel begon het weer te 'kriebelen', en mocht ik starten met een onderzoek in het verlengde van mijn afstudeerscriptie.  Op 1 september 2017 presenteerde en verdedigde ik mijn proefschrift met de titel "Gemengde complexen, een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners". Daarna was ik nog twee jaar post-doc onderzoeker aan de Open Universiteit Nederland (0,2 fte).

Nadat ik het VWO met een diploma afsloot, stapte ik na een jaar Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd te hebben over naar de HEAO. In 1992 behaalde ik het diploma van de studierichting Commerciële Economie, met als specialisatie ‘marktonderzoek & statistiek’.

In 1995 ben ik in de volkshuisvesting gaan werken en sinds mei 2006 werk ik als zelfstandige in deze prachtige sector, waarbij ik sinds februari 2023 partime bestuursadviseur ben bij Trivire in Dordrecht.

Mijn profiel kent globaal drie facetten, met sociale huisvesting als centraal punt: 

 

Juridisch: Appartementsrecht, huurrecht en gemengde complexen

Hoe meer ik van appartementsrecht ben komen te weten, hoe boeiender ik het rechtsgebied ben gaan vinden. Ik schrijf, annoteer, adviseer en geef cursussen over appartementsrecht in brede zin en gemengde complexen in het bijzonder. Daar komen ook huurrechtelijke onderwerpen bij kijken zoals renovatie, servicekosten en de Warmtewet. 

Ik ben o.a. lid van de redactie van www.vverecht.nl, secretaris van de Juristenvereniging Appartementsrecht, adviseur inzake verschillende VvE-dossiers en langjarig betrokken bij de Werkgroep modernisering appartementsrecht (zie www.wmanl.nl)  Na mijn promotie heb ik twee jaar als post-doc onderzoeker gewerkt (0,2 fte) bij de Open Universiteit Nederland. Sinds medio 2018 ben ik wetenschappelijk adviseur van RST advocaten (www.rst.nl), een kantoor dat is gespecialiseerd in het appartementsrecht. 

 

Bestuurlijk: Toezicht en visitatie

Als commissaris bij een woningcorporatie en beleidsadviseur voor de visitatiestichting SVWN heb ik jarenlang ervaring opgedaan met governance en toezicht. Van september 2021 t/m begin 2024 visiteerde ik voor Raeflex. Ik heb uitgebreid kennis gemaakt met de governance van woningcorporaties, zowel in de praktijk van de woningcorporatie als vanuit de theorie van de elkaar in de jaren opvolgende visitatiemethodieken. Ook in mijn werk als bestuurssecretaris bij WSG (een saneringscorporatie) en bestuursadviseur bij Trivire ben ik vertrouwd geraakt met de meer bestuurlijke en bestuursrechtelijke facetten van volkshuisvesting, zoals de Woningwet, het Btiv en de besluitvormingsprocessen bij de Aw en WSW. Het maken van bezwaar, het verzoeken om ontheffing danwel toestemming zijn dagelijkse praktijk geworden.

Ik ben momenteel bestuursadviseur bij Trivire en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van deltaWonen in Zwolle.

 

Management: interimmanager/bestuurssecretaris

Als interimmanager van verschillende afdelingen in de frontoffice van woningcorporaties heb ik ervaring opgedaan met de praktijk van woningcorporaties. Ik weet wat woonruimteverdeling, verhuren, huurincasso, leefbaarheid etc. is en kan teams die zich daar dagelijks mee bezig houden ondersteunen. Ik kan daarbij goed de vertaalslag maken tussen de regels en de uitvoering daarvan, waarbij ik zowel compliance als klanttevredenheid in het oog hou, maar ook altijd aandacht heb voor de ontwikkeling van de medewerker. Tegelijkertijd heb ik veel feeling voor automatiseringstoepassingen, zodat ik er altijd voor probeer te zorgen dat deze zo soepel mogelijk functioneren en zo goed mogelijk benut kunnen worden. 

Kijk hier op mijn LinkedIn pagina

Mechteld van der Vleuten Brugakker 1315 3704 WE Zeist M 06-51698188 E mail@mechteld.nl KvK KvK Utrecht 30214628