Welkom

Op 1 september 2017 ben ik gepromoveerd op de juridische knelpunten in gemengde complexen (huurders en eigenaars in één gebouw). Met advisering inzake VvE's en splitsing in appartementsrechten heb ik veel ervaring, ik geef cursussen over appartementsrecht/VvE's in gemengde complexen en ik publiceer erover. 

Mijn proefschrift is bij mij verkrijgbaar tegen de verpakkings-, handling en verzendkosten (€ 12,50)

 

Mijn passie voor de woningcorporatiesector

Zoekt u een bestuurssecretaris of -adviseur? Heeft u een vraag op het gebied van appartementsrecht/VvE's?  Weet u niet goed raad met de rol van uw corporatie of van de huurders in de VvE? Eigenlijk geen tijd voor die beleidsklus? Wilt u meer weten van visitatie van woningcorporaties? Of is uw manager wonen of manager wijkbeheer wat langer afwezig? 

Aan mij, Mechteld van der Vleuten, kunt u het overlaten. Ik ben een ervaren adviseur/secretaris/manager in de woningcorporatie-wereld; en een in het appartementsrecht gespecialiseerd jurist, vooral VvE's waarbij woningcorporaties betrokken zijn. Bij diverse opdrachtgevers - de meeste in de corporatiesector - heb ik werkzaamheden uitgevoerd op beleidsmatig, (bestuurs-) adviserend en leidinggevend MT-niveau. Ik heb ervaring als beleidsadviseur en jurist op diverse gebieden, als bestuurssecretaris, en ook als manager van afdelingen wonen en/of wijkbeheer. Daarnaast heb ik ruime ervaring als commissaris bij woningcorporaties, en eveneens als visitator bij Raeflex en beleidsadviseur bij de stichting visitatie woningcorporaties (SVWN), zodat ik ook vanuit deze meer bestuurlijke / abstractere perspectieven corporaties kan beschouwen.

 

Mechteld van der Vleuten Brugakker 1315 3704 WE Zeist M 06-51698188 E mail@mechteld.nl KvK KvK Utrecht 30214628