Publicaties

1 september 2017
"Gemengde complexen, een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners"

mei 2017
TBR 2017-87, noot bij Hof Amsterdam 28 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2016:1515, Akte is akte!

19 februari 2017
Op www.vverecht.nl: Wet verbetering functioneren VvE's: parlementaire behandeling

februari 2017
VvE Magazine 01-2017, p. 16-17: VvE-en in onze buurlanden; de overeenkomsten en verschillen

24 september 2016
Op www.vverecht.nl: Perikelen over recreatieve verhuur

september 2016
TBR 2016-142, Noot bij Hoge Raad 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:719, verzekeringsuitkeringen kleine VvE's

18 juli 2016
Rechtsvergelijkend onderzoek naar systeem, praktijk en beleid van de eigendom van appartementen in België, Duitsland en Engeland

juni 2016
TBR 2016-106, Noot bij Hof Den Bosch, 19 april 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1515, Kwalitatief lidmaatschap van een vereniging naast de VvE

22 april 2016
Op www.vverecht.nl: Yvonne H. van Ballegooijen & Mechteld C.E. van der Vleuten, Overlast binnen de VvE: duiven, negatieve uitlatingen en geluidsoverlast

14 januari 2016
Op www.vverecht.nl: Gebruik of misbruik van stemrecht? Benoeming groot eigenaar tot beheerder vernietigd.

11 januari 2016
Op www.vverecht.nl: Gebruik of misbruik van stemrecht? - hoger beroep van Rb Amsterdam, 16 januari 2015 

2 januari 2016
Op www.vverecht.nl: 'Gebruik of misbruik van stemrecht? - nieuwe casus'

november 2015 
Huurrecht in Praktijk november 2015, p. 8-13, 'Zouden individuele eigenaars beschermd moeten worden tegen de invloed van een grooteigenaar bij renovaties in een VvE?'

10 november 2015 
Knelpunten en oplossingsrichtingen in gemengde complexen (VvE's) met grooteigenaars (literatuurstudie)

17 oktober 2015 
Tijdschrift voor Bouwrecht 2015/10, p. 161-171, ‘VvE’s met eigenaar-bewoners en huurders. Huurdersparticipatie in gemengde complexen.’

2 oktober 2015
Op www.vverecht.nl: 'Moet een kascommissie uit louter VvE-leden bestaan?'

27 juni 2015
Op www.vverecht.nl: 'Gebruik of misbruik van stemrecht?' 

13 maart 2015 
Op www.vverecht.nl: 'European Condominium Law, uitgegeven bij Cambridge University Press, 2015'

augustus 2014 
VvE Magazine augustus 2014, p. 8-11, 'Minister publiceert plannen om functioneren VvE'en te verbeteren.' 

12 jui 2014 
Op www.vverecht.nl: 'Onderzoek naar moderniseringsmogelijkheden wet- en regelgeving VvE’s.' 

25 mei 2014
Op www.vverecht.nl: 'VvE legt boete op - uitleg van de akte.'

7 februari 2014
Open Universiteit, in opdracht van stichting VvE Belang en Ministerie van Binnenlandse zaken, 'Onderzoek naar mogelijkheden tot modernisering van wet- en regelgeving in het kader van het verbeteren van het functioneren van VvE's.'

7 februari 2014
Op www.vverecht.nl: 'Wet bestuur en toezicht (ambtelijk voorontwerp).'

juni 2013
Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2013-3, p. 129-134, 'Boekbeschouwing van de dissertatie van Noortje Vegter: De vereniging van eigenaars.'

26 februari 2013
Op www.vverecht.nl: 'Wijziging van de splitsingsakte met medewerking van het bestuur, vervangende machtiging.'

maart 2012
Tijdschrift voor Bouwrecht, maart 2012, nr. 3, p. 225 - 235, samen met prof.mr. R.F.H. Mertens: 'Procesbevoegdheid van VvE's en individuele appartementseigenaars bij gebreken in nieuwe appartementsgebouwen.'

1 februari 2012 
Op www.vverecht.nl: 'Voorafgaand aan de vergadering schriftelijk stemmen.'

1 augustus 2009 
Tijdschrift voor de Procespraktijk augustus 2009, nr. 4, p. 110-118: 'Appartementsrecht en woningcorporaties: welke knelpunten zijn er in de praktijk?'

26 mei 2009 
Scriptie OU Nederlands recht: 'Lacunes in het appartementsrecht voor woningcorporaties.'

Mechteld van der Vleuten Brugakker 1315 3704 WE Zeist T 030-6951384 M 06-51698188 E mail@mechteld.nl KvK KvK Utrecht 30214628